HOME > Česky > Česky Info

"DANA MUDRA — Dávající ruka"

Česky Info

"DANA MUDRA — Dávající ruka"

Dana Mudra je gesto dávání, se kterým jsou v indickém a tibetském umění znázorňována různá božstva a Buddhové. Není to krásné jméno pro spolek, který má heslo dávat a dělit?
Během dlouhých pobytů v Indii viděli Margot Ruis a Gerhard Kogoj mnoho zázračného, ale i mnoho hrozného, seznámili se s lidmi a organizacemi, kteří dělají velkolepou práci, aby pomohli chudobným lidem. Z potřeby podílet se na této práci účelněji, než je možné jednotlivcům, založili společně s angažovanými přáteli v říjnu 2003 spolek "Dana Mudra" — Dávající ruka.

Cíle spolku jsou založeny na:
1)  finanční podpoře výchovných a sociálních projektů v Indii, například umožnění školní docházky pro děti bez rodičů, stavba a provoz škol, zařízení pro nemocné, tělesné postižené a domovy důchodců; stavba studní a vodních potrubí; pomoc při katastrofách, atd.

2)  podporovaní v rozšiřování transmateriálni představy o světě, která chápe člověka jako vícedimenzionální bytost v jednom univerzu a zdůrazňuje jednotu všech lidí, bez rozdílu barvy pleti, pohlaví, náboženství nebo sociálního postavení.

Aby Dana Mudra měla co dávat, jsou všechny příjmy z přednášek a seminářů od Margot Ruis a Gerhard Kogoj od roku 2004 převáděny na spolkové konto. Kdo se účastní těchto akcí, podporuje tím zároveň dávání a dělení.

Další aktivity: Večery se společným zpíváním spirituálních písní z celého světa a výlety.

Dana Mudra vydala dvě CD:
"Písně z jiného světa" od a s Margot Ruis, nahranou společně s Giorgo Kriegsch, a
"Světlo všude" od a s Margot Ruis a s hudební skupinou Dana Mudra.
Obe CD si můžete objednat přes naši website, emailem, nebo poštou.
Celý příjem je věnován spolku.

Hlavní finanční příjem Dany Mudry jsou dobrovolné členské příspěvky a dary.

Komu se líbí cíle spolku, je srdečně zván přihlásit se u Dany Mudry.
Buď jako řádný člen (účast na spolkové práci, hlasovací právo na generálních shromážděních, členský příspěvek 15 Euro ročně) nebo jako mimořádný člen (pro ty, kteří jsou časově omezeni a práci spolku podpoří příspěvkem 25 Euro ročně).

Těšíme se také na lidi, kteří nejsou členy spolku, ale jsou ochotni spolek podporovat.
Přímým kontaktem je zaručeno, že dary Dávající ruky se dostanou tam, kde je v Indii naléhavě potřebují!

Spolkové konto: Příjemce: DANA MUDRA, Waldstraße 20, 3491 Wiedendorf / Straß
Příjemce Banka: PSK 1014 Wien, BLZ 6000, Kto.Nr. 92159639
Zásilky z ciziny: IBAN: AT986000000092159639, BIC: OPSKATWW
Website: http://www.danamudra.org Extrafenster    e-Mail: >
Suche | Sitemap | Impressum